THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HK1, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HK1, nhóm 1,

năm học 2014 - 2015

Thứ Sáu (24/10/2014):

- Thể dục cổ truyền: Ca thi 1

- Bóng bàn cơ bản: Ca thi 1              

- Bóng rổ cơ bản: Ca thi 1

Thứ Bảy (25/10/2014):

- Bơi cơ bản: Ca thi 1

- Bóng chuyền cơ bản: Ca thi 1

- Thể dục cơ bản: Ca thi 1

- Bóng đá: Ca thi 1

- Nhảy hiện đại cơ bản: Ca thi 1

Ghi chú:

- Sinh viên trùng ca thi 1 thì sẽ thi vào hồi 11h15’ cùng ngày.

- Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTC

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.