Bộ môn GD Thể chất

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ III, nhóm 3, năm học 2014 - 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ III, nhóm 3, năm học 2014 - 2014

Thứ Năm (17/07/2014):

- Bơi cơ bản: Ca thi 1 - 2

Thứ Sáu (18/07/2014):

- Cổ truyền cơ bản: Ca thi   1- 2

- Erobic cơ bản: Ca thi 2

- Bóng rổ cơ bản: Ca thi 1 + 2

- Bóng chuyền cơ bản: Ca thi 1 + 2

- Bóng chuyền nâng cao 1: Ca thi 2

- Bóng rổ nâng cao: Ca thi 2

Thứ Bảy (19/07/2014):

- Bóng bàn cơ bản: Ca thi 1 + 2      

- Thể dục cơ bản: Ca thi 1 + 2      

Lưu ý:

- Những sinh viên trùng ca thi 1 sẽ thi vào ca thi 2 và ngược lại, nếu trùng cả 2 ca thì sẽ thi vào hồi 11h15’ cùng ngày.

- Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.