Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 2), năm học 2016 – 2017 Khoa Kinh tế - Quản lý K28 và các khoa còn lại ≤ 28

11(1)Thu chính thức: Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 21/04/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2016 – 2017 Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27

12 100 100 75 fillThu chính thức: Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 17/03/2017    

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v mở tài khoản ngân hàng đóng học phí và trả thẻ ngân hàng cho sinh viên đã đăng ký làm thẻ

12Từ ngày 20/02 đến ngày 21/02/2017 (thứ 2 đến thứ 3)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v mở tài khoản ngân hàng để đóng học phí Và trả thẻ ngân hàng cho sinh viên đã đăng ký làm thẻ

31(1)Từ 13/02 đến 17/02/2017 (thứ 2 đến thứ 6)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K29 và những sinh viên đăng ký học cùng K29 Học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2016 - 2017

11(1)Sau đợt 5 sinh viên không nộp học phí học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2016 - 2017, xem như tự ý thôi học, có mã nợ học phí (NHP) và không được dự thi trong học kỳ đó.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.