Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khóa ≤ 28

12THÔNG BÁO Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khóa ≤ 28

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 3), năm học 2017 – 2018 Dành cho những sinh viên đăng kỳ học cùng khóa 30

7(3)THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 3), năm học 2017 – 2018 Dành cho những sinh viên đăng kỳ học cùng khóa 30

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 1), năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khóa ≤ 28

26(2)Thu chính thức: Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 25/08/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K29 và những sinh viên đăng ký học cùng K29 Học kỳ 3(nhóm 3) năm học 2016 - 2017

19(2)Thu chính thức: Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 19/05/2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.