Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: V/v Phân chia khối học thực hành Giáo dục quốc phòng (khóa 26)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136/TB-ĐT

  Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Phân chia khối học thực hành Giáo dục quốc phòng (khóa 26)

 

KHỐI

LỚP CHUYÊN NGÀNH

1

NE26a1, NE26a2, NE26a3, NE26a4, NE26a5, SP26d1, XW26g1.

2

NE26a6, NJ26a1, NJ26b1, NJ26c1, NJ26d1, NJ26d2, NJ26d3 NJ26d4, QF26g3.

3

NJ26e1, NJ26e2, NJ26g1, NJ26g2, NZ26c1, NZ26d1, NZ26e1, NZ26g1, QA26b1, QA26c1, QA26d1, QA26g5.

4

QA26d2, QA26d3, QA26e1, QA26e2, QA26e3, QA26e4, QA26g1.

5

QA26g2, QA26g3, QA26g4, QB26a1, QB26c1, QB26d1, QB26e1, QB26g1.

6

QE26a1, QE26b1, QE26c1, QE26d1, QE26e1,QE26e2, QE26d2, QE26d3, QE26e3, XW26e1.

7

QE26g1, QE26g2, QE26g3, QE26g4, QF26b1, QF26c1, QF26d1, QF26d2, XW26b1, XW26c1, XW26d1.

8

QF26e1, QF26e1, QF26g1, QF26g2, QH26d1, QH26e1, QH26g1, QM26a1, QM26b1, QM26c1, QM26d1, QM26e1.

9

QM26g1, SN26c1, SN26d1, SN26e1, SN26g1, SN26g2, SN26g3, SP26a1, SP26b1, SP26c1, SP26e1, SP26g1, TC26b1, TC26c1.

10

TC26d1, TC26e1, TC26g1, TE26e1, TE26g1, TI26b1, TI26c1, TI26d1, TI26e1, TI26g1, TI26g2, TM26e1, TM26g1, XV26a1, XV26c1, XV26d1, XV26e1, XV26g.

 

Ghi chú:

- Thời gian học bắt đầu từ ngày 09/12/2013, chia thành 02 buổi học:

+ Khối lẻ (1, 3, 5, 7, 9): buổi sáng

+ Khối chẵn (2, 4, 6, 8, 10): buổi chiều

- Khối 9 và 10 nghỉ học ngày 09/12/2013. Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.