Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Hướng dẫn xem điểm thi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khoá 25) trên trang web

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51 /TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Hướng dẫn xem điểm thi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khoá 25) trên trang web

                       

 

            Hiện nay, điểm thi học kỳ II, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 đã được cập nhật lên trang chủ http://thanglong.edu.vn và trên trang liên kết dkonline.thanglong.edu.vn. Sinh viên có thể tra cứu và xem điểm theo hai cách:

- Điểm thi của cả phòng thi: Vào mục TRA CỨU ĐIỂM QUÁ TRÌNH, ĐIỂM THI Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nhóm Chọn môn học Chọn phòng thi Tìm kiếm.

- Điểm thi của cá nhân: Vào mục TRA CỨU ĐIỂM QUÁ TRÌNH, ĐIỂM THI Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nhóm Nhập tên hoặc mã sinh viên Tìm kiếm.

            Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi điểm thi được cập nhật theo từng ngày.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.