Sứ mạng

Sứ mạng

SỨ MẠNG

Là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, với uy tín và chất lượng đào tạo được khẳng định trực tiếp qua sự trưởng thành của mỗi lớp sinh viên, Trường Đại học Thăng Long luôn đi tiên phong trong sáng tạo, đổi mới, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, Trường Đại học Thăng Long luôn trung thành với sứ mạng của mình:

1. Tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, tôn trọng tính trung thực, tình yêu thương và tinh thần hợp tác.

2. Đào tạo sinh viên ở bậc đại học và sau đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

3. Tạo điều kiện cho sinh viên, trong khung cảnh toàn cầu hóa giáo dục đã đào tạo ban đầu tại Trường, được di chuyển tới những môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới để tiếp tục học tập, nghiên cứu và thực tập, qua các ký kết hợp tác và trao đổi sinh viên với những trường đại học, học viện và viện nghiên cứu nước ngoài danh tiếng.

4. Triển khai nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một trường đại học. Phấn đấu đào tạo cho Trường và xã hội một đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học vào thực tiễn, có khả năng hợp tác với các trường, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đạt hiệu quả tốt.

5. Xây dựng Trường trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.