Mục tiêu

Mục tiêu

MỤC TIÊU

Để hoàn thành tốt sứ mạng của mình, Trường Đại học Thăng Long thực hiện những mục tiêu cụ thể và minh bạch:

1. Trường luôn trung thành với mục tiêu không vì lợi nhuận. Chính vì sự trung thành này mà Trường đã nhận được sự giúp đỡ vô tư của Đại học Quản lý Paris về học bổng cũng như về học thuật, hay sự giúp đỡ về tài chính của một số tổ chức phi chính phủ. Và có lẽ cũng do đó mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đổi đầu tiên tên Trường Đại học dân lập Thăng Long trong 19 trường đại học dân lập trên cả nước lúc đó, thành Trường Đại học Thăng Long phi lợi nhuận. Trường Đại học Thăng Long tin tưởng rằng, với mục tiêu không vì lợi nhuận, Trường sẽ phát triển tốt vững vàng trong tương lai, và sẽ có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội công bằng cho mọi công dân muốn thăng tiến bằng con đường học tập.

2. Hoạt động đào tạo hết sức chú trọng vào quá trình rèn luyện của sinh viên và kiểm soát chặt chẽ đầu ra. Để có thể đào tạo sinh viên ở bậc đại học và sau đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội, Trường luôn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập và kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra của sinh viên. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học và kỹ năng mềm. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Thăng Long luôn nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của các cơ quan tuyển dụng và thị trường lao động.

3. Phát triển hiệu quả hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế với các trường đại học, học viện, trung tâm, viện nghiên cứu lớn trên thế giới. Trường thúc đẩy hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế với việc mở rộng đa dạng mạng lưới các đối tác. Để phát triển toàn diện khả năng học thuật cũng như các kỹ năng khác, Đại học Thăng Long cũng tăng cường hợp tác với các trường bạn trên thế giới để tổ chức những khóa học ngắn hạn có chất lượng cao. Sinh viên không chỉ được trải nghiệm cuộc sống ở một môi trường mới mà còn có thể phát triển tri thức với bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

4. Nghiên cứu khoa học được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và xây dựng đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học tài năng, triển khai ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống và hoạt động giảng dạy. Phấn đấu trong tương lai, xây dựng Trường Đại học Thăng Long trở trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

 

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.