Ba công khai

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày      tháng 11  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thăng Long

năm học 2014- 2015

(Theo biểu mẫu 20, công văn số 5901/BGD ĐT-KHTC

ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Những điều kiện và yêu cầu chung

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy trình độ đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Thăng Long cam kết phục vụ người học

- Tất cả các lớp học, giảng đường, hội trường đều có quạt trần, máy lạnh, máy chiếu, có chỗ ngồi rộng rãi, hệ thống chiếu sáng và âm thanh tốt.

- Sinh viên được học trong các phòng máy tính, phòng thực hành hiện đại đáp ứng đầy đủ yêu cầu của học tập.

- Sinh viên có thể truy cập Internet với tốc độ cao trong khu vực nhà trường.

- Thư viện với khoảng 1000 chỗ, có máy lạnh, phục vụ từ 7h30 đến 18h30, sinh viên được mượn sách, sử dụng thư viện điện tử miễn phí.

- Có nhiều phòng tự học cho sinh viên, mở cửa từ 7h30 đến 21h, tiện nghi và thoải mái.

- Có nhà ăn với 1000 chỗ ngồi, khang trang, phục vụ văn minh, giá cả hợp lý.

 - Các khu vực vệ sinh rất văn minh và hiện đại.

- Nhà trường thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên trong học tập sinh hoạt và trong các hoạt động đoàn, hội. Cán bộ, giảng viên toàn tâm, toàn ý phục vụ người học.

III

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

252 giảng viên cơ hữu, trong đó có 15 giáo sư, 20 phó giáo sư, 30 tiến sĩ, 133 thạc sĩ, 54 cử nhân.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Học bổng cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

- Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập và rèn luyện tốt.

- Thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác hỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàng.

- Hỗ trợ về chỗ ở giá rẻ cho sinh viên, tìm kiếm việc làm trong khi học và sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Hoạt động văn nghệ, thể thao phong phú, sôi nổi.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng nội quy nhà trường, học tập nghiêm túc, có tinh thần hợp tác học tập và làm việc theo nhóm.

VI

Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học văn phòng

- Sinh viên không chuyên ngữ tốt nghiệp phải có năng lực sử dụng Tiếng Anh tương đương mức B1 khung tham chiếu châu Âu.

- Sinh viên không chuyên tin tốt nghiệp phải có chứng chỉ MOS (chứng chỉ của Microsoft) về soạn thảo văn bản.

Khoa Toán - Tin học      

I

Đội ngũ giảng viên  cơ hữu trực tiếp giảng dạy

44 giảng viên, trong đó có 5 giáo sư, 4 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 6 cử nhân.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Ngành Toán ứng dụng

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp. Nắm vững những kiến thức cơ bản và cập nhật về toán học và khoa học máy tính, có khả năng sử dụng các công cụ đó để giải quyết các bài toán vừa và nhỏ của thực tế. Sinh viên được rèn luyện kĩ năng lập trình, kĩ năng sử dụng máy tính cũng như kĩ năng phân tích, thiết kế các phương án, thiết kế các hệ thống giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các công cụ nêu trên.

- Có khả năng làm việc độc lập và kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học hoặc làm việc ở các trung tâm nghiên cứu ứng dụng tin học, các bộ phận tin học ở các cơ quan, các doanh nghiệp.

Ngành Khoa học máy tính

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học tính toán, về lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, kĩ nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm. Có khả năng nghiên cứu và tư vấn các giải  pháp tin học để giải quyết  các vấn đề do thực tế đặt ra; có khả năng thiết kế các hệ thống thông tin dựa trên máy tính và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác.

- Có khả năng làm việc độc lập và kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học hoặc đảm nhận các vị trí nghiên cứu, tư vấn hoặc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông tại các trường, viện, cơ quan, doanh nghiệp.

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Có kiến thức cơ bản và cập nhật về kĩ thật số, kĩ thuật máy tính,  mạng máy tính, công nghệ viễn thông và các lĩnh vực khoa học máy tính liên quan, về quản trị mạng máy tính và viễn thông, an ninh mạng và đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin trong môi trường internet. Có khả năng thiết kế, cài đặt, quản lý và điều hành các mạng máy tính- truyền thông, bao gồm các thiết bị và các phần mềm đi kèm nhằm tăng hiệu quả và năng suất hệ thống. Có năng lực trong việc áp dụng tin học vào  truyền tin và viễn thông.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học hoặc làm việc ở các vị trí phụ trách hoặc triển khai kĩ thuật và công nghệ thông tin tại các trung tâm tin học, các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông...

 

Ngành Hệ thống thông tin 

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và cập nhật về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh tế và Tin học quản lý. Nắm vững các kiến thức nền tảng và cập nhật, các kĩ năng cơ bản của việc ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong hoạt động của các tổ chức kinh tế- xã hội. Có khả năng đảm nhận vai trò chuyên trách thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp, có năng lực xây dựng và tư vấn về chính sách ứng dụng và tổ chức phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế- xã hội.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học hoặc làm việc tại các vị trí phụ trách hoặc triển khai ứng dụng tin học ở các các cơ quan, doanh nghiệp.

Khoa Kinh tế- Quản lý

I

Đội ngũ giảng viên  cơ hữu trực tiếp giảng dạy khoa Kinh tế- Quản lý

86 giảng viên, trong đó có 4 giáo sư, 8 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 50 thạc sĩ, 15 cử nhân.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Ngành Kế toán

- Có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách kiểm toán, kế toán ở cấp cơ sở.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các đơn vị hành chính- sự nghiệp.

Ngành Tài chính- Ngân hàng

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn ở cấp cơ sở trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp.  

Ngành Quản trị kinh doanh

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh. Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp có những kĩ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới

Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing những kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu marketing, về tâm lý và hành vi người tiêu dùng, về quan hệ khách hàng, về chương trình marketing và kế hoạch chiến lược, về phương pháp quảng cáo, phân đoạn th trường, phương thức bán lẻ...; có khả năng xây dựng và quản lý kế hoạch thu hút khách hàng, đưa sản phm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

 


Khoa Ngoại ngữ 

I

Đội ngũ giảng viên  cơ hữu trực tiếp giảng dạy

54 giảng viên, trong đó có 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 39 thạc sĩ, 13 cử nhân.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Ngành Ngôn ngữ Anh

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội; có kiến thức sâu rộng về tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh theo chuẩn của người bản ngữ; có khả năng giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh; có năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, văn minh của các nước nói tiếng Anh.

- Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về các hoạt động trong một doanh nghiệp, những kiến thức nền để sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thương mại.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng tiếng Anh, không chỉ trong môi trường kinh doanh mà còn có thể trong các lĩnh vực truyền thông, dịch vụ hoặc trong các tổ chức của chính phủ. 

Ngành Ngôn ngữ Nhật

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức sâu rộng về tiếng Nhật và tiếng Anh, có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Có thể đảm nhận vững vàng công tác biên dịch và phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; có năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, văn minh của nước Nhật.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng tiếng Nhật và tiếng Anh. 

Ngành Ngôn ngữ Trung quốc

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội. Có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ Trung Quốc và tiếng Anh. Có hiểu biết sâu về văn hóa, xã hội Trung Quốc và có kiến thức trong lĩnh vực thương mại bằng tiếng Trung Quốc. Có những kiến thức cơ bản về lý luận dịch, có khả năng phiên dịch và biên dịch tiếng Trung Quốc. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung Quốc và có thể đảm nhận vững vàng công tác biên dịch và phiên dịch tiếng Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và thương mại; am hiểu và có năng lực nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn minh của Trung Quốc.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Khoa Khoa học xã hội- nhân văn              

I

Đội ngũ giảng viên  cơ hữu trực tiếp giảng dạy

26 giảng viên, trong đó có 3 giáo sư, 1 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 6 cử nhân.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Ngành Công tác xã hội

- Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

- Nắm vững kiến thức và kĩ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể:

 + Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (công và tư),

 + Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, văn hóa, môi trường…,

+ Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan tới công tác xã hội.

Ngành Việt Nam học

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long, có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi công việc.

- Được  trang bị các kiến thức cơ bản về Việt Nam học như ngôn  ngữ, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, địa lí,…

- Có phẩm chất và thái độ nghề nghiệp đúng đắn.                   

- Có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo; có khả năng hòa nhập nhanh chóng với thực tế cuộc sống; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chung của xã hội.

Cử nhân chuyên ngành Văn hoá- Xã hội- Truyền thông có kiến thức và kĩ năng nghiên cứu, quản lí, tổ chức hoạt động truyền thông. Cụ thể:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực văn hóa và truyền thông; nắm vững lí thuyết chuyên sâu trong việc quản lí, tổ chức các hoạt động truyền thông.

- Có kiến thức sâu về văn hóa, xã hội, truyền thông thông qua học một số môn học mang học tính chuyên đề.

- Có thể vận dụng được các kiến thức đã được học vào các công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và truyền thông như môi trường, tổ chức sự kiện, báo chí, xuất bản, phát thanh- truyền hình, v.v.

Cử nhân chuyên ngành Du lịch (Lữ hành hướng dẫn) có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp du lịch,  góp phần vào việc giới thiệu và quảng bá đất nước tới các bạn bè năm châu. Cụ thể:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực du lịch; nắm vững lí thuyết chuyên sâu trong việc quản lí, tổ chức các hoạt động du lịch.

- Có kiến thức sâu về du lịch thông qua một số môn học mang tính chuyên đề; có đủ kĩ năng và kiến thức cơ bản của một nghề (nghề hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp).

- Có thể vận dụng được các kiến thức đã được học vào các công việc thuộc lĩnh vực du lịch như hướng dẫn viên du lịch; thành lập và điều hành doanh nghiệp du lịch lữ hành, tổ chức sự kiện, v.v.

Cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch (Lữ hành-hướng dẫn) có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau trong các cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, các doanh nghiệp lữ hành; có thể thành lập và điều hành doanh nghiệp cho riêng mình hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực Việt Nam học và các lĩnh vực gần khác ở trong và ngoài nước.

Cử nhân chuyên ngành Khách sạn- Nhà hàng có kiến thức và kĩ năng nghiên cứu, quản lí, tổ chức hoạt động khách sạn- nhà hàng. Cụ thể:

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực du lịch (khách sạn- nhà hàng); nắm vững lí thuyết chuyên sâu trong việc quản lí, tổ chức các hoạt động khách sạn- nhà hàng.

- Có kiến thức sâu về khách sạn- nhà hàng thông qua một số môn học mang học tính chuyên đề.

- Có thể vận dụng được các kiến thức đã được học vào các công việc thuộc lĩnh vực khách sạn- nhà hàng theo vị trí như buồng, bàn, bếp, v.v.

Cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Khách sạn- Nhà hàng có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau trong các khách sạn từ 1 đến 5 sao như: nhân viên lễ tân, thu ngân, đặt buồng, tổng đài, phục vụ bàn, bartender, chế biến món ăn, … cho đến trưởng ca, trưởng bộ phận hoặc giám đốc các khách sạn quy mô vừa và nhỏ; có thể thành lập và điều hành doanh nghiệp cho riêng mình.

 

Khoa Khoa học sức khỏe

I

Đội ngũ giảng viên  trực tiếp giảng dạy khoa Khoa học sức khỏe

32 giảng viên trong đó có 3 giáo sư, 6 phó giáo sư, 5 tiến sỹ, 9 thạc sỹ, 9 cử nhân.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Ngành Điều dưỡng

Có phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức phục vụ nhân dân.

Nắm vững kiến thức chuyên môn và kĩ năng thực hành theo chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học.

Có kỹ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng quản lý để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người bệnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Có khả năng sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học.

Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có thể làm việc tại các cơ sở y tế  và điều dưỡng.

Ngành Y tế công cộng

Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân. Nắm vững kiến thức chuyên môn và kĩ năng thực hành quản lý các chương trình y tế về phòng chống bệnh tật, quản lý và phát hiện các vấn đề về sức khỏe lứa tuổi, sức khỏe của các đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, bà mẹ mang thai, người cao tuổi, người nghèo), làm thanh khiết và quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, dinh dưỡng cộng đồng…

Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thuyết phục cộng đồng và truyền thông- giáo dục sức khỏe.

Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Y tế công cộng  có thể làm việc tại các phòng y tế và sy tế; các trung tâm y học dự phòng; các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các cơ sở và chương trình, dự án về y tế- sức khỏe, các viện và trung tâm nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng v.v.

Ngành Quản lý bệnh viện

 

Có phẩm chất chính trị, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội; có kiến thức hệ thống và liên ngành quản lý và y tế.

Có khả năng làm việc độc lập, có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm.

Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Thăng Long.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản lý bệnh viện có thể làm việc tại các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe, các bệnh viện công và tư; có thể làm việc tại các phòng y vụ, phòng hành chính quản trị, phòng vật tư, phòng kế toán và các bộ phận có chức năng quản lý khác.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD ĐT;

- HĐQT, BGH, các đơn vị trong trường;

- Website trường;

- Lưu HCTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Huy Phú

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.